La Rue de la honte
Street of Shame
Akasen Chitai

Kenji Mizoguchi, Japon - Japan 1956, Machiko Kyô, Ayako Wakao, Michiyo Kogure ⁄ NB - ZW ⁄ 84' ⁄ ST - OND: FR

001 Akasen chitai Street of Shame Akasen chitai 1 Mizoguchi Akasen chitai 2 Mizoguchi Akasen chitai 3 Mizoguchi Akasen chitai 4 Mizoguchi