Chantal Akerman

Le 15/8

Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum, Belgique - België 1974, Chris Myllykoski ⁄ NB - ZW ⁄ 43' ⁄ ST - OND: FR

Hanging Out Yonkers

Chantal Akerman, Belgique - België 1973 ⁄ couleur - kleur ⁄ 43' ⁄ TIT: — ⁄ ST - OND: —

15 8 le 3 restoration screenshot Akerman Szlingerbaum 15 8 le 4 restoration screenshot Akerman Szlingerbaum 15 8 le 1 Akerman Yonkers Still004 Yonkers Still001 Yonkers Still002 Yonkers Still003 Yonkers Still005 Yonkers Still006 Yonkers Still007 Yonkers Still008 Yonkers Still009 Yonkers Still0010 Yonkers Still0012 Yonkers Still0013