X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CINEMATEK?

VACATURES & STAGES


Het Koninklijk Belgisch Filmarchief (KBF) is een stichting van openbaar nut waarvan de diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: een permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, alsook een uitgebreid documentatiecentrum.

We zijn actief op zoek naar een:

- MEDEWERKER COLLECTIES & ACCESS (M/V)

- MEDEWERKER DIGITALE COLLECTIES (M/V)

 

U vindt hieronder meer informatie.

Interesse? Stuur dan uw CV samen met een motivatiebrief vóór 08/07/2016 naar job@cinematek.be.

Collaborateur Collections & Access
Collections_et_Access_FR.pdf (56 Kb)
Collaborateur Collections Digitales
Collections_Digitales_FR.pdf (43 Kb)
Medewerker Collectie & Access
Collectie_Access_NL.pdf (44 Kb)
Medewerker Digitale Collecties
Digitale_Collecties_NL.pdf (44 Kb)
Modern Times (Chaplin)