X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CINEMATEK?

VACATURES & STAGES


Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een Stichting van openbaar nut waarvan de diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, uitgebreid documentatiecentrum.

 

Voor onze fototheek zijn wij op zoek naar een vrijwilliger/vrijwilligster.

Uw taak bestaat erin om ons te helpen bij het beheer van onze fotocollectie (inventariseren, digitaliseren, opzoekwerk,...)U bent tweetalig NL/FR, beschikbaar twee dagen per week tijdens de kantooruren.Wij bieden: een kans te werken in een unieke omgeving binnen een team van gedreven mensen, toegang tot al onze filmvoorstellingen en de terugbetaling van uw vervoerskosten.

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Nadia Bouyarbou (Personeelsdienst) op het nummer: 02/551.19.12 of mailen naar job@cinematek.be

 

 

 

 

Modern Times (Chaplin)