facebook instagram twitter

De sfeer van juridische relaties als een van de gebieden van menselijke activiteit, die zijn eigen speciale professionele en functionele juridische symbolen, codes, tekens produceert, met behulp waarvan sociale relaties samen met wettelijke normen wo


De sfeer van de rechtsbetrekkingen is een van de terreinen van de menselijke activiteit, die tekenen van de sociale werkelijkheid gebruikt, zijn eigen speciale professionele en functionele juridische symbolen, codes, tekens produceert, met behulp waarvan sociale relaties samen met wettelijke normen worden gereguleerd.
Signalen van de sociale realiteit als een vorm van rechtsgeleerdheid tonen levendig de verwevenheid van de taal en het denken aan een persoon met zijn echte omgeving, de correlatie van de juridische realiteit en zijn bewustzijn door het sociale subject. Een dergelijke onderlinge afhankelijkheid wordt geconceptualiseerd, geclassificeerd en gevormd door verbale tekens; signalen van juridische realiteit worden gerealiseerd door linguïstische realiteit. Het signaal is het recht zelf, dat impulsen-vereisten geeft en op een bepaalde manier signalen (toestaat, verbiedt, waarschuwt); het wordt waargenomen door dezelfde menselijke signaalsystemen als andere signalen van de natuurlijke omgeving of sociale realiteit. Een dergelijk signaaleffect van een wet is mogelijk vanwege de aanwezigheid van bepaalde dynamische stereotypen (gevestigde beelden, tekenconstructies, codeconcepten, enz.) In iemands wettelijk bewustzijn, evenals zijn vermogen om te abstraheren. In dit geval is het belangrijkste signaal van de wet het woord, en de taal van het recht fungeert als een verbale abstractie van de juridische realiteit.
Een wettelijk teken is een duidelijk gemarkeerd tastbaar medium van informatie, herschapen in een non-verbaal symbool of geformuleerd in een verbaal beeld dat begrijpelijk is voor de drager van een bepaalde juridische cultuur waarin dit teken functioneert. Het heeft een drievoudige vorm van manifestatie: verbale (iconografische weergave van inhoud), mentaal (incarnatie in dezelfde verbale versie, maar oraal) en gedragsmatig (consistente actieve of inactieve interpretatie van de twee voorgaande vormen).
Een juridisch teken als een filosofische en juridische categorie en bron en vorm van het recht heeft zijn essentiële inhoud, begiftigd met sociale functies, zoals elk ander concept kan worden gewaardeerd, onjuist en onbegrijpelijk voor de tolk (rechts-ontvanger), maar ondubbelzinnig regelgevend invloedrijk en in staat om een ​​soort psychologische lengte te bieden de geschiedenis van het volk en toont het kenmerk van het nationale rechtssysteem tr.lvivescort.com