X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

Op 18.11 en 19.11 ontvangt CINEMATEK het Brussels Art Film Festival (BAFF). Meteen dé gelegenheid voor een programma dat de geschiedenis van de kunstdocumentaire wil vertellen aan de hand van 12 films, gemaakt over een periode van 50 jaar.


Op 18 & 19 november vindt in CINEMATEK het Brussels Art Film Festival (BAFF) plaats, een nationale wedstrijd voor kunstdocumentaires met een Belgische link. De gelegenheid bij uitstek om de Belgische artistieke en cinematografische productie te overschouwen. Deze korte of lange documentaires over schilderkunst, muziek, literatuur en architectuur zijn merendeels onuitgegeven en komen uit beide gemeenschappen. In de loop van het weekend worden door een internationale jury de prijzen uitgereikt.

Om de twee jaar ontvangt CINEMATEK het retrospectieve luik van het documentaire festival FILMER À TOUT PRIX. Deze 17e editie verkent doorheen 11 vertoningen het thema van de atoombom en presenteert als installatie de 'film fleuve' van Peter Watkins: The Journey.