X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

Bijna 3 jaar geleden, op 36-jarige leeftijd, verliet Jean-Philippe Dauphin ons, geveld door een ziekte waarover hij tot op het einde de grootste discretie bewaarde. Dauphin was een zeer productief kunstenaar en een creatieve duizendpoot: hij was muzikant, dichter, filosoof, fotograaf, schilder. Het is de filmmaker in hem waaraan CINEMATEK vandaag hulde brengt.

Van juni 2017 tot en met juni 2018, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles (de Franstalige tegenhanger van het VAF), stellen we u voor een selectie films te (her)ontdekken die allen de geschiedenis van de Franstalige Belgische cinema hebben bepaald. Iedere vertoning wordt ingeleid door een gast (regisseur, producent, acteur of actrice,...) die aan de film meewerkte en gevolgd door een receptie.