facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CLASSICS & ANTHOLOGIES

THE GLOBAL AUTEUR

07.12 > 06.02


In samenwerking met SCC en VDFC


Wat rest er vandaag nog van de Franse 'politique des auteurs'-beweging, die voorrang gaf aan de 'auteurscinema' en aan de 'auteur' in de cinema? De notie van 'auteur' is het geesteskind van een intellectuele beweging die in Frankrijk aangevoerd werd door François Truffaut en filmtijdschrift Les Cahiers du Cinéma en in de VS door Andrew Sarris.


Het was meer bepaald een reactie op de manier waarop film midden jaren 1950 evolueerde qua commercialisering en distributie en hoog in de auteurshiërarchie stond de regisseur-schrijver, met mensen als Griffith, Chaplin, Keaton, Dreyer, Renoir, Bresson, Hitchcock, Bergman, Fellini, Ray, Kurosawa en vele anderen. Het auteursconcept is - zowel voor het publiek als voor de filmkritiek - uitgegroeid tot een belangrijk instrument om film als kunstwerk te begrijpen. Hoewel de opeenvolgende scholen binnen de filmkritiek het idee van de geïsoleerde auteur hebben ondermijnd, heeft het begrip zijn aantrekkingskracht nooit verloren, al was het maar omdat de auteur als merk nog steeds een van de doeltreffendste manieren is om rond een werk een trouw publiek op te bouwen - en het zo aan dat publiek te verkopen. Tussen romantiek en modernisme in, maar ook in de context van globalisering en het verlies van idealen, linken deze filmmakers de erfenis van hun beroemde voorgangers/voorbeelden aan de cinema van morgen, waarbij ze artistieke rigueur met technologische innovatie mengen. Maar toch: wat blijft er nog over van die fameuze 'politique des auteurs' en het ermee verbonden ideaal? Het boek The Global Auteur onderzoekt de relevantie van de term en stelt voor om de notie 'de immanente auteurspolitiek' te gebruiken; of nog: dat wat er in de creatieve handeling nog politiek, ja: militant is. Men beseft dat film als medium niet langer de macht heeft die hij had in de 20e eeuw. Maar met tal van interventies van participanten uit het veld en met een breed panorama van sterke, ontroerende en gedurfde werken van vrouwen en mannen uit de vijf continenten toont deze reeks aan dat het medium - zelfs nu het door een moeilijke periode gaat - nog lang niet dood is, en de auteur al evenmin.